کیوکوشین گیلان

ورزشی

آشنائی با کیوکوشین

این سبک به استخوان خورد کن معروف است بنیانگذار این سبک سوسای اویاما می باشد وبنیانگذار این سبک در گیلان شیهان نوری زاده است هدف من از این وبلاگ آشنائی همگان به کیوکوشین وبنیانگذار این سبک در جهان و گیلان می باشد.امیدوارم از این وبلاگ خوشتان بیایید.